GreenStream builds momentum in China with another energy efficiency project

Share this article

GreenStream Network has built further momentum for its energy efficiency business in China. In the beginning of the month GreenStream announced its expansion to Chinese steel industry and now the company signed a new project contract with Chibi Chenli Paper Co., Ltd, a Chinese paper company located in Hubei province. The project is a great addition to GreenStream’s Energy Management Contract (EMC) project portfolio. The project will save up to 40% of energy in the paper machine’s vacuum system.

GreenStream has grown rapidly in China during past two years and has a strong project pipeline of over 20 projects in energy intensive industry. GreenStream operates in Chinese paper and steel industries, and is looking to extend its operations to chemical industry in 2015. “Energy efficiency in China offers boundless opportunities and our goal is to be one of the market leaders in the EMC sector“, notes Dr Jussi Nykänen, the CEO of GreenStream.

The company’s business model utilizes EMC, whereby the project owner is able to access world-class technology without upfront capital costs. Pursuant to the EMC model, GreenStream organizes financing, technical solutions and engineering for its industrial clients. The value of the energy savings created by the project are shared between GreenStream and the project owner for a defined period. Between 2010 and 2015 China’s target is to achieve 30% annual growth rate in EMC market. Towards the end of the current Five Year Plan period it is increasingly obvious that this growth will continue in foreseeable future.

“We have indeed attained the pace of growth which we have targeted in the last couple of years in China. The Chinese EMC market is growing rapidly and we have been able to keep our position of market leadership” notes Harri Roto, the COO of GreenStream. “Our project pipeline is stronger than ever, our networks to both Chinese industrial factories and Nordic technology companies have strengthened, and our reputation as high quality EMC project manager in the Chinese energy intensive market is expanding continuously” he adds.

The largest EMC companies in China are subsidiaries of energy utilities, energy intensive industrial companies, or technology companies offering their own solutions. The technology scope of the EMC companies is usually limited and in most cases it is based on Chinese solutions. GreenStream’s unique offering is that it is technology independent, with access to leading Nordic Cleantech and offering EMC financing to promote the best available foreign technology solutions to industrial installations in China. “The core of our concept is to find the best and most robust solutions for our Chinese clients” Dr Nykänen notes.

Further information:

Jussi Nykänen, CEO
Harri Roto, COO

 

GreenStreamin energiatehokkuuskauppa kiihtyy Kiinassa

 

GreenStream Network on saavuttanut erinomaisen kasvuvauhdin Kiinan energiatehokkuusmarkkinoilla. Liiketoiminnan vahvaa nostetta lisää joulukuun alussa terästeollisuuteen allekirjoitetun energiatehokkuusprojektin lisäksi uusi energiatehokkuuskauppa, joka on juuri solmittu kiinalaisen paperiyhtiö Chibi Chenli Paper Co. Ltd:n kanssa. Kohteena oleva tehdas sijaitsee Hubein maakunnassa. Uusi paperiteollisuuden energiatehokkuusprojekti on erinomainen lisä GreenStreamin EMC(Energy Management Contract) projektiportfolioon. Tämä Runtech Systems Oy:n teknologiaan perustuva projekti tulee tuottamaan vuosittain noin 40 prosentin energiansäästöt tehtaan paperikoneen kuivatusjärjestelmässä.

GreenStream on kasvanut nopeasti Kiinassa viimeisen kahden vuoden ajan ja sillä on parhaillaan vahva, yli 20 potentiaalista hanketta kattava, projektikanta Kiinan energiaintensiiviseen teollisuuteen. GreenStream toimii Kiinassa paperi- ja selluteollisuudessa sekä terästeollisuudessa. Vuonna 2015 yritys hakee kasvua myös kemianteollisuudesta. “Kiinan energiatehokkuusmarkkinat tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia ja meidän tavoitteemme on olla yksi markkinajohtajista Kiinan EMC-liiketoiminnassa“, kertoo Jussi Nykänen, GreenStreamin toimitusjohtaja.

Yrityksen liiketoiminta perustuu EMC-malliin, jossa kiinalainen asiakas saa maailmanluokan teknologiaa ilman alkuinvestointia. EMC-mallin mukaisesti GreenStream vastaa projektin rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Toteutuneen energiansäästön rahallinen arvo jaetaan kiinalaisen asiakkaan kanssa sovitun ajanjakson verran. Vuosien 2010–2015 aikana Kiinan tavoite on kasvattaa EMC-markkinaansa 30 prosenttia per vuosi. Kuluvan viisivuotissuunnitelman lopun lähestyessä on selvää, että EMC-markkinan kasvu tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

”Me olemme saavuttaneet tavoittelemamme kasvun Kiinan markkinoilla viime vuosina. Kiinan EMC-markkina on voimakkaassa nosteessa ja olemme pystyneet pitämään johtavan asemamme markkinoilla” kertoo Harri Roto, GreenStreamin Kiinan toimintojen johtaja.”Projektikantamme on tällä hetkellä vahvempi kuin koskaan ja verkostomme sekä kiinalaisten tehtaiden johtoon että pohjoismaisiin teknologiatoimittajiin on lujittunut merkittävästi ja maineemme korkean laadun EMC-projektitoimittajana kiinalaisessa teollisuudessa kasvaa jatkuvasti” Roto lisää.

Suurimmat EMC-toimijat Kiinassa ovat joko energiayhtiöitä, energiaintensiivisten teollisuusyhtiöiden omia tytäryhtiöitä tai teknologiayhtiöitä, jotka tarjoavat omaa ratkaisuaan EMC-mallin avulla. GreenStreamin EMC-liiketoiminta on teknologiariippumatonta, mistä johtuen yhtiö pystyy tarjoamaan kiinalaiselle asiakkaalle parhaan mahdollisen energiansäästöratkaisun korkealaatuisilla pohjoismaisilla laitteilla ja luotettavalla rahoituksella. Tämä on luonut GreenStreamille luontevan markkinaraon Kiinan valtavilla markkinoilla. “Tekemisemme ydin on tarjota vain ja ainoastaan parasta ja kestävintä ratkaisua kiinalaisille asiakkaillemme” korostaa Jussi Nykänen.

Lisätiedot:

Jussi Nykänen, CEO
Harri Roto, COO

Photo by Faisal Al Fairs

Related references

Photo by Faisal Al Fairs

Energy savings of 51 % for Hongta Paper mill

The project in Hongta paper mill saved annually 51 % of energy and 100 % of water.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Henglian Guanghua Paper Mill

In December 2013, GreenStream provided vacuum system to Henglian Guanghua Paper Mill as a turnkey delivery. The project saves annually 35 % of energy and 100 % of water.