Globaalit päästökauppamarkkinat jatkoivat kasvuaan vuonna 2009

Share this article

Globaalit päästökauppamarkkinat jatkoivat kasvuaan viime vuonna Globaalien päästökauppamarkkinoiden vaihto ylsi 8,2 miljardiin tonniin vuonna 2009 – kasvua edelliseen vuoteen on lähes 70 %. Päästökauppamarkkinat ovat kasvaneet hyvin voimakkaasti viiden viimeisen vuoden aikana: Markkinoiden vuosittainen kasvu on vaihdellut välillä 63–105 %. Suurin yksittäinen markkina on EU:n päästökauppamarkkina, jonka vaihto ylsi viime vuonna 5,6 miljardiin tonniin. Uutena markkina-alueena käynnistyi Yhdysvaltain koillisten osavaltioiden RGGI-järjestelmä, jossa kauppaa käytiin noin 0,7 miljardin tonnin edestä. Viime vuonna globaalien markkinoiden arvo oli noin 95 miljardia euroa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuotena. Markkina-arvon pysyminen vakaana johtuu ennen kaikkea päästöoikeuksien hinnan laskusta. GreenStreamin analyytikon Juha Ruokosen mukaan päästökauppamarkkinat seurasivat voimakkaasti muiden hyödykkeiden hintakehitystä: ”EU:n päästökaupan toisen kauden kaikkien aikojen alhaisimmat hinnat noteerattiin viime vuoden helmikuussa kun kauppaa käytiin 8 euron tuntumassa – tuolloin myös muiden hyödykkeiden ja osakkeiden hinnat olivat alhaalla. Korkeimmillaan kauppaa käytiin 16 eurossa toukokuussa.” Loppuvuodesta markkinoiden katse kohdistui Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Markkinat reagoivat kokouksen lopputulemaan rauhallisesti: oikeuksien hinnat palasivat kokouksen jälkeen suunnilleen kokousta edeltäneelle tasolle. Ruokosen mukaan on tärkeätä huomata, että Kööpenhaminen kokous oli kuitenkin vain yksi etappi Kioton pöytäkirjan jälkeisen kauden tavoitteiden asettamisessa. Työ päästöjen vähentämiseksi jatkuu monien kansallisten ja alueellisten tavoitteiden ja ohjelmien voimalla Kööpenhaminan lopputuloksesta riippumatta. Yritysten näkökulmasta tulevaisuuden arviointi on haastavaa – EU:ssa tullaan vähentämään päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mutta jos maat onnistuvat saamaan aikaan kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen, EU on valmis vähentämään päästöjään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

 

Vuosi 2010 tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen.

 

  • Tammikuun loppuun mennessä teollisuusmaiden, jotka päättävät hyväksyä Kööpenhaminan julistuksen, tulee julkaista kansalliset päästöjen vähennystavoitteensa vuodelle 2020. Julistuksen allekirjoittavat kehitysmaat tulevat myös ilmoittamaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi tammikuun loppuun mennessä.
  • Työ Yhdysvaltojen kansallisen ilmastolain parissa jatkuu. On vaikea arvioida saadaanko laki hyväksyttyä vuoden 2010 aikana.
  • EU:n komission on määrä antaa asetusluonnos liittyen EU:n päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppaan kolmannella päästökauppakaudella (2013–2020) tammikuun lopulla.
    Asetus on määrä saada valmiiksi 30.6.2010 mennessä
  • Komission on määrä julkaista kolmannella päästökauppakaudella jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä 30.6.2010 mennessä. Tämä määrä tulee perustumaan toisella kauppakaudella (2008–2012) jaettavien oikeuksien määrään.
  • Komissio on päättänyt valittaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antamasta tuomiosta liittyen Viron ja Puolan päästöoikeuksien jakopäätökseen. Tämä aiheuttaa epävarmuutta sekä toisen että kolmannen kauden päästöoikeuksien määrään markkinoilla. Viron ja Puolan lisäksi kuusi muuta maata on valittanut komission päätöksistä liittyen maiden toisen kauden jakosuunnitelmiin.
  • Vuoden loppuun mennessä komission on määrä hyväksyä harmonisoidut päästöoikeuksien jakotavat niille laitoksille, joille myönnetään ilmaisia päästöoikeuksia.
Lisätietoja:
Juha Ruokonen, Analyytikko

Latest references

Opening China markets for Sarlin

GreenStream has opened China markets to many Finnish small and medium sized companies. One of the main technology partners at the moment is Sarlin.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Energy Efficiency for Delong Steel

GreenStream’s project saved 15 % of the compressed air related electricity costs annually for Delong Steel’s Xingtai steel mill. The technology provider was Sarlin.