Case Motiva: GreenStreamin verkostot vievät Kiinan energiatehokkuusmarkkinoille

Share this article

Motiva Services Oy on vuonna 2008 perustettu, Motiva Oy:n omistama yritys, joka toteuttaa energia- ja materiaalitehokkuushankkeita yhteistyössä erityisesti yritysten ja yhteisöjen kanssa. Motiva Services Oy on osallisena Team Finlandin 3,5-vuotisessa ”Energy Efficiency Solutions for Chinese Industrial Market” –pilottihankkeessa (EFFI), jossa GreenStreamillä on vetovastuu. Hankkeen myötä Motiva pääsi osallistumaan energia-auditointiin Kiinassa, jonne se haluaa laajentaa toimintaansa.

Menestyäkseen Kiinan markkinoilla kiinalaisen liiketoimintakulttuurin tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Paikallisilla suhteilla ja referensseillä, luottamuksella ja ”guanxilla” on suuri merkitys. GreenStreamin asiantuntijuus ja vuosien aikana muodostuneet verkostot, paikallisten tapojen tuntemus ja yrityksen Kiina-tiimi ovat kulmakiviä, joiden kautta GreenStream voi tarjota väylän Kiinaan hankkeeseen osallistuville yrityksille.

”Päätöksenteko kiinalaisessa yritysmaailmassa vie oman aikansa. Siksi tässä reissussa oli erityisen hienoa, että GreenStreamillä oli suhteet valmiina kohteeseen ja siellä tunnettiin oikeat ihmiset. Tämän ansiosta toiminta oli avointa; asiakkaat antoivat meidän liikkua eri paikoissa todella vapaasti, ja saimme tutkia ja perehtyä asioihin kunnolla”, sanoo Motiva Servicen projektipäällikkö Jussi Jääskeläinen.

”Kiinalaiset organisaatiot ovat hyvin hierarkisia ja siellä täytyy selvästi tuntea oikeat henkilöt, jotta luottamus syntyy ja yhteistyö sujuu. Nyt kaikki oli helppoa GreenStreamin suhteiden ansiosta ja GreenStreamin paikalliset työntekijät auttoivat saamaan teknisiä tietoja paikan päällä, en olisi millään saanut yksin kasaan kaikkea sitä informaatiota. GreenStreamin Kiina-tiimistä oli apua myös tulkkauksissa kenttätyössä sekä raportoinnissa”, Jääskeläinen jatkaa. ”Motiva Services sai projektiin osallistumisen kautta tärkeän ensimmäisen referenssinsä kiinalaisesta paperiteollisuudesta.”

Lisätietoja: Mika Sulkinoja, Director, Technology & Advisory

Latest references

Opening China markets for Sarlin

GreenStream has opened China markets to many Finnish small and medium sized companies. One of the main technology partners at the moment is Sarlin.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Energy Efficiency for Delong Steel

GreenStream’s project saved 15 % of the compressed air related electricity costs annually for Delong Steel’s Xingtai steel mill. The technology provider was Sarlin.