Finnfund invests in GreenStream’s energy efficiency business in China

Share this article

Finnfund and GreenStream are pleased to announce the execution of an investment agreement that will enable Finnfund to invest €3,5m into the rapidly growing energy efficiency business of GreenStream in China.  With this financing GreenStream will be able to build on the successful launch of its ESCO model (whereby Nordic technology is delivered to installations in China in return for revenue from the energy savings created by such equipment) and implement further projects with key Chinese industrial partners during 2014. The investment is structured as an equity subscription by Finnfund into GreenStream Energy Efficiency Investments Ltd., a joint venture company with GreenStream’s long-standing Chinese partner, Juno Capital.

Mr. Tuomas Suurpää, Finnfund’s Senior Investment Manager states: “Finnish cleantech sector is characterized by a few listed companies and a great variety of SMEs. Some of these SMEs have developed solutions that could have significant environmental benefits in China, but finding ways to match the Finnish technologies with opportunities in China is challenging. Finnfund is investing in GreenStream ESCO service model as it is exactly what is needed to work with these SMEs and to make these clean investments happen. Furthermore, it is expected that the yearly energy savings from the activities initiated now equal to over 30 MW of electricity generation. The projected reduction in greenhouse gas emissions corresponds to approximately 60 000 cars.”

“Having developed and implemented the initial project at the Henglian Shandong Guanghua Paper Group Co., Ltd, we are delighted to have the support of Finnfund which will enable us to promptly implement the advanced projects in our pipeline. Finnfund has a history of being an innovative financier of Finnish businesses and we look forward to being another of their success stories”, says Dr Jussi Nykänen, CEO and Chairman of GreenStream. “Our business concept offers a unique opportunity for technology suppliers to enter the world’s largest market place China”, he adds. Dr Nykänen also noted that future expansion of the business is likely to involve a further financing round later in the year.

Finnish version below.

Further information:

Jussi Nykänen, CEO, +358 40 840 8001
Karl Upston-Hooper, General Counsel, +358 40 840 8006
Tuomas Suurpää, Senior Investment Manager, +358 400 382 717

 

Finnfund investoi GreenStreamin energiatehokkuusliikentoimintaan Kiinassa

Finnfund ja GreenStream ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Finnfund aikoo investoida 3,5 miljoonaa euroa GreenStreamin energiatehokkuusbisnekseen Kiinassa. Investoinnin myötä GreenStream pääsee kehittämään menestyksekkäästi alkanutta ja nopeasti kasvavaa ESCO-bisnesmalliaan (Energy Service Company), jossa suomalainen teknologia viedään kiinalaisiin tehtaisiin ja laitteiden generoimat energiasäästöt jaetaan tehtaiden ja GreenStreamin ESCO-yrityksen kesken. Finnfundin investointi on pääomasijoitus GreenStreamin ja sen pitkäaikaisen kiinalaisen yhteistyökumppanin Juno Capital Groupin yhteisyritykseen GreenStream Energy Efficiency Investment Ltd.:iin.

“Suomalaisella cleantech-sektorilla toimii muutama pörssiyhtiö ja paljon pk-yrityksiä. Jotkut näistä pk-yrityksistä ovat kehittäneet ratkaisuja, joilla voi olla merkittäviä ympäristöhyötyjä Kiinassa, mutta suomalaisen teknologian ja Kiinan markkinamahdollisuuksien yhteensovittaminen on haastavaa. GreenStreamin ESCO-malli on juuri sitä, mitä tällaisen yhteistyön ja investointien aikaansaattamiseksi tarvitaan. Lisäksi on odotettavissa, että vuosittaiset energiasäästöt ovat yli 30 megawattia, joka vastaa noin 60 000 auton kasvihuonekaasupäästöjä”, kertoo Tuomas Suurpää, Finnfundin rahoituspäällikkö.

”Nyt kun olemme kehittäneet ja toteuttaneet ensimmäisen projektin Henglian Shandong Guanghuan paperitehtaan kanssa, olemme iloisia saadessamme tukea Finnfundilta kasvattaaksemme projektisalkkua uusilla hankkeilla. Finnfundilla on historia innovatiivisena suomalaisen bisneksen rahoittajana, ja haluamme olla yksi heidän menestystarinoistaan. ESCO-bisnesmallimme tarjoaa teknologiayrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä maailman suurimmalle markkina-alueelle”, sanoo Jussi Nykänen, GreenStreamin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän lisää, että todennäköisesti seuraava rahoituskierros käydään myöhemmin kuluvana vuonna liiketoiminnan laajentuessa.

Lisätietoja:

Jussi Nykänen, toimitusjohtaja, +358 40 840 8001
Karl Upston-Hooper, lakimies, +358 40 840 8006
Tuomas Suurpää, rahoituspäällikkö, +358 400 382 717

Latest references

Opening China markets for Sarlin

GreenStream has opened China markets to many Finnish small and medium sized companies. One of the main technology partners at the moment is Sarlin.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Energy Efficiency for Delong Steel

GreenStream’s project saved 15 % of the compressed air related electricity costs annually for Delong Steel’s Xingtai steel mill. The technology provider was Sarlin.