GreenStream tukee Suomen hallitusta Pariisin ilmastosopimuksen jatkotyössä

Share this article

GreenStream Networkin vetämä konsortio on valittu tukemaan Suomen hallituksen työtä Pariisin ilmastosopimuksen jatkoneuvotteluissa ja sopimuksen velvoitteisiin varautumisessa vuonna 2016. Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa on GreenStreamin lisäksi mukana VTT, Indufor Oy, Tyrsky Consulting Oy, ja CC Law Climate Change Law Consulting.

Hankkeessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. päästövähennykset ja yhteistyösäännöt niiden toteuttamiseksi, kunnianhimon nosto ennen vuotta 2020 ja suomalaiset puhtaat ratkaisut sen tukemiseksi, sopimuksen toimeenpanon tukeminen (ilmastorahoitus, teknologiansiirto ja toimintavalmiuksien parantaminen), ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä metsät ja maankäyttö. Työssä tarkastellaan erityisesti Suomen vaikutusmahdollisuuksia ja erityisosaamista näihin teemoihin liittyen.

GreenStream keskittyy erityisesti päästökauppaan, ilmastorahoitukseen ja teknologian siirtoon liittyviin kysymyksiin. Hanke on luonteva jatko GreenStreamin viime vuonna Suomen ilmastoneuvotteluryhmälle tekemälle työlle Pariisin ilmastokokoukseen valmistautumisessa.

Lisätietoa:

Hankkeen projektipäällikkö Mika Sulkinoja, 050 357 1723, mika.sulkinoja (a) greenstream.net

Hankkeen tiedottaja Anna Laine, 0400 840 8002, anna.laine (a) greenstream.net

Latest references

Opening China markets for Sarlin

GreenStream has opened China markets to many Finnish small and medium sized companies. One of the main technology partners at the moment is Sarlin.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Energy Efficiency for Delong Steel

GreenStream’s project saved 15 % of the compressed air related electricity costs annually for Delong Steel’s Xingtai steel mill. The technology provider was Sarlin.