Investment in GreenStream’s energy efficiency business in China grows 700 % in 2015

Share this article

GreenStream Network is building a firm foothold in China’s energy efficiency market. GreenStream’s first EMC (Energy Management Contract) project was operational in December 2013, and by the end of 2015 five EMC-projects in China will be active and running. GreenStream’s business in China’s energy intensive industries is growing at ever faster pace and investment in the Company’s energy efficiency projects has grown 700 % from the previous year.

“Strong and sustainable growth in China requires deep understanding of local markets, customers’ needs and world’s best technologies, in addition to skillful staff, local presence, networks and of course great stress tolerance and risk-taking ability” tells Jussi Nykänen, CEO of GreenStream. “We have worked extremely hard to reach this investment growth rate. But we are determined in regard the goal we want to reach: to be the market leader in EMC markets in China. And when combining our market knowledge, talents and ambition to help China to reach its energy efficiency targets, only the sky is the limit for us” he continues.

Company’s project pipeline is extremely strong at the moment, including tens of potential projects in paper and steel industries. GreenStream is investing at an accelerated pace in those industries, in addition to which operations in chemical industry are underway. ”Our typical investment level per project is 0.5.-1.5 million Euros. The newest projects have been executed with the investments from Finnfund, Finnish Fund for Industrial Cooperation, and leveraged with loans from Shanghai Pudong Development Bank” says Harri Roto, COO of GreenStream. “We share the value of the created savings with our Chinese clients. And since our current projects have created up to 60 % of energy savings and up to 100 % of water savings for them, you may imagine that we have happy clients and strong references” Roto explains.

GreenStream’s projects have enabled several Nordic technologies enter the Chinese industrial markets. Finnish Runtech Systems and Sarlin have gained their first references in China via GreenStream projects, and equipment from companies like, TM Systems, The Switch, ABB and Vacon are also utilised in GreenStream’s projects.

Further information:

Jussi Nykänen, CEO
Harri Roto, COO  

 

GreenStreamin energiatehokkuusinvestoinnit Kiinassa kasvoivat 700 % vuonna 2015

 

 

GreenStream Network vahvistaa asemaansa Kiinan energiatehokkuusmarkkinoilla. GreenStreamin ensimmäinen EMC-projekti (Energy Management Contract) käynnistyi joulukuussa 2013 ja vuoden 2015 loppuun mennessä hankkeita tulee olemaan toiminnassa viisi. GreenStreamin liiketoiminta Kiinassa kasvaa nopeasti: yhtiön tekemät investoinnit uusiin energiatehokkuushankkeisiin ovat kasvaneet 700 % viime vuodesta.

“Voimakas ja kestävä kasvu Kiinan markkinoilla vaatii syvällistä osaamista markkinoista, asiakkaiden tarpeista ja maailmanluokan teknologioista. Lisäksi meillä on huippuosaava henkilöstö, vahva paikallinen tiimi ja laajat verkostot. Kiinassa menestyminen vaatii myös paineensietokykyä ja riskinottovalmiutta” kertoo Jussi Nykänen, GreenStreamin toimitusjohtaja. “Olemme tehneet todella paljon töitä menestyksemme eteen ja saavuttaaksemme tällaiset kasvuluvut. Olemme koko ajan olleet määrätietoisia tavoitteestamme: Haluamme olla Kiinan EMC-markkinajohtaja. Yhdistämällä markkinaosaamisen, osaavan henkilöstön ja kasvutavoitteemme saamme paketin, joka mahdollistaa nopean kasvun. Vain taivas on meille rajana” hän jatkaa.

Yrityksen kymmenistä hankkeista koostuva projektikanta paperi- ja terästeollisuudessa on vahva. Näiden sektoreiden lisäksi GreenStreamillä on vireillä hankkeita myös kemianteollisuudessa. ”Tyypillinen investointimme on 0.5.-1.5 miljoonaa euroa. Viimeisimmät hankkeemme on toteutettu FinnFundin meihin tekemällä investoinnilla ja Shanghai Pudong Development Bank -liikepankin myöntämällä rahoituksella” sanoo Harri Roto, GreenStreamin Kiinan toimintojen johtaja. ”Projekteissamme toteutuneen energiansäästön rahallinen arvo jaetaan kiinalaisen asiakkaan kanssa. Ja koska projektimme ovat jo tähän mennessä säästäneet jopa 60 % energiaa ja pienentäneet vedenkäytön lähes nollaan, voitte arvata että meillä on erittäin tyytyväisiä asiakkaita ja vahvat referenssit” Roto kertoo.

GreenStreamin projektit ovat auttaneet useita suomalaisia cleantech-yrityksiä pääsemään Kiinan haastaville markkinoille sekä saamaan sieltä referenssejä. Esimerkiksi suomalaiset Runtech Systems ja Sarlin ovat saaneet ensimmäiset Kiinan referenssinsä GreenStreamin ansiosta, ja lisäksi hankkeissa on käytetty muun muassa TM Systemsin, The Switchin, ABB:n ja Vaconin teknologioita.

Lisätietoja:

Jussi Nykänen, toimitusjohtaja
Harri Roto, Kiinan toimintojen johtaja

Photo by Faisal Al Fairs

Latest references

Opening China markets for Sarlin

GreenStream has opened China markets to many Finnish small and medium sized companies. One of the main technology partners at the moment is Sarlin.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Energy Efficiency for Delong Steel

GreenStream’s project saved 15 % of the compressed air related electricity costs annually for Delong Steel’s Xingtai steel mill. The technology provider was Sarlin.