Kiinan päästökauppa käynnistyy

Share this article

Kiinan päästökauppajärjestelmän ensimmäinen pilotti aloittaa 18.6.2013. GreenStream on ensimmäisenä suomalaisyrityksenä mukana kehittämässä Kiinan päästökauppajärjestelmän päästövähennyshankkeita.

Kiinan ensimmäinen päästökauppajärjestelmä käynnistyy tiistaina 18.6.2013 eteläkiinalaisessa Shenzhenin suurkaupungissa. Järjestelmän piiriin kuuluu 635 alueen suurinta yritystä, joiden vuotuiset päästöt ovat 31 miljoonaa tonnia hiilidioksidia eli noin puolet Suomen vuotuisista päästöistä. EU:n päästökauppaan verrattuna Shenzhenin päästökauppajärjestelmässä on se erityispiirre, että päästökatto on asetettu tuotettua yksikköä kohden kun taas EU:n päästökauppajärjestelmässä teollisuudelle on asetettu absoluuttinen päästökatto. ”Näin Kiinan järjestelmä joustaa talouskasvun myötä”, toteaa GreenStreamin toimitusjohtaja Jussi Nykänen.

Nyt käynnistyvä järjestelmä on osa Kiinan keskushallinnon laajempaa pyrkimystä energiankäytön tehostamiseksi ja talouden päästöintensiivisyyden laskemiseksi. Keskushallinnon tavoitteena on seuraavan 12 kuukauden aikana käynnistää kuusi muuta alueellista päästökauppajärjestelmää Shanghaissa, Pekingissä, Tianjinissa, Chonqingissa, Hubeissa ja Guangdongissa. Alueelliset päästökauppajärjestelmät ovat askel kohti koko maan kattavaa päästökauppajärjestelmää, jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2015.

Päästökaupan piiriin kuuluvien kiinalaisten yritysten, jotka haluavat kasvattaa päästöjään, on joko hankittava järjestelmään osallistuvilta muilta yrityksiltä päästöoikeuksia tai investoitava Kiinassa sijaitseviin päästövähennyshankkeisiin, jotka tuottavat sertifioituja päästövähenemiä. GreenStream on ollut mukana kehittämässä näitä päästövähenemiä tuottavia hankkeita Kiinassa jo vuodesta 2007. Suurin osa hankkeista tuottaa päästövähenemiä käytettäväksi EU:n päästökaupassa, viimeaikaiset hankkeet tuottavat päästövähenemiä käytettäväksi Kiinan kansallisissa järjestelmissä.

Latest references

Opening China markets for Sarlin

GreenStream has opened China markets to many Finnish small and medium sized companies. One of the main technology partners at the moment is Sarlin.

Shangdong Guangjun Paper – annual energy savings up to 32 %

Annual savings:

Electricity saving: 1926.6 MWh
Water saving: 18495 m3
Steam saving: 2652 t
Standard coal: 1068 TCE
Emission reduction: 2766t CO2e

Energy Efficiency for Delong Steel

GreenStream’s project saved 15 % of the compressed air related electricity costs annually for Delong Steel’s Xingtai steel mill. The technology provider was Sarlin.